Histórico de Proxectos Erasmus + KA1

O IES de Pobra do Caramiñal leva participando en proxecto europeos dende o ano 2006, desenvolvendo o primeiro proxecto Comenius, Dende esta primeira experiencia, a participación en proxectos transnacionais xa formou parte da actividade do centro, coas posteriores experiencias con sucesivos proxectos Comenius e logo Erasmus +.

Todas estas actividades supoñen unha apertura do centro a novas experiencias, intercambio de boas prácticas, e xeneran un impacto moi positivo en alumnos, profesores e familias.

O noso centro da gran importancia á formación do profesorado, e a participación dos membros do claustro en proxectos tanto nacionais como internacionais vense facendo de xeito continuado.

Dentro do ámbito dos proxectos de formación do profesorado Erasmus + KA1, podemos destacar nos últimos anos os seguintes:

Pódese atopar información de cada un deles nos enlaces correspondentes

Deja un comentario